Naturalment!

Desbrossament de terrenys

Desbrossar de manera regular els terrenys evita risc d'incendis, acumulacions de brutícia i plagues d'animals, a la vegada també eviteu sancions innecessàries de l'administració local.