Naturalment!

Manteniment de piscines

Realitzem el manteniment amb personal propi. La conservació dels elements mecànics i elèctrics evitaran reparacions innecessàries.

  • Neteja del vas de la piscina amb el carro netejafons, neteja de la superficie, skimers i parets. 
  • Neteja periòdica del filtre , control del nivell de l'aigua. 
  • Control dels nivells de PH i estat de l'aigua.